Inici

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES PARÈNTESI II DEL PLA RESISTIR

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província del dia 24 de juny de 2021 l'Anunci del Decret 2414-2021, de 14 de juny, pel qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes Parèntesis II del Pla Resistir.

Beneficiaris:

Persones físiques i jurídiques, així com societats civils o comunitats de béns legalment constituïdes, que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses en el moment de la sol·licitud, i que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I, que no hagen sigut beneficiàries de la primera convocatòria d'ajudes parèntesis i sempre que complisquen els requisits establits.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a aquest efecte i disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alaquàs (https://alaquas.sedelectronica.es/info.0)

Termini:

Per als supòsits contemplats en els apartats de la Base 4a Beneficiaris i Requisits, punts D 2n paràgraf, G i H, seran 5 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, del 25 de juny a l'1 de juliol (inclòs).

Per a la resta de supòsits, seran 15 dies hàbils, a partir de l'endemà a la finalització del termini del supòsit anterior, a partir del sisé dia hàbil de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, (a partir del 2 de juliol).

Consulta el text íntegre de les Bases fent clic ací.


Destacats La informació que no et pots perdre

Pla Resistir Plus

Pla Resistir Plus

Ajudes de la Generalitat Valenciana per a empreses i persones autònomes afectades per la Covid-19

Més informació

Concessió de les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir

Concessió de les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir

Relacions de persones autònomes o microempreses beneficiàries de les ajudes

Més informació

LListats de persones beneficiàries de la campanya FEM COMERÇ, FEM POBLE

LListats de persones beneficiàries de la campanya FEM COMERÇ, FEM POBLE

Anunci de publicació dels llistats de les persones beneficiàries i de les no beneficiàries d'una targeta prepagament de 100 euros, de la Campanya FEM COMERÇ, FEM POBLE.

Més informació

Video informatiu sobre el Pla Resistir Alaquàs

Video informatiu sobre el Pla Resistir Alaquàs

Ajudes per a persones treballadores i micropimes afectades per la pandèmia. El termini serà de 30 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de...

Més informació

Creacíó d'una web pròpia per a comerços i locals d'hostaleria d'Alaquàs

Creacíó d'una web pròpia per a comerços i locals d'hostaleria d'Alaquàs

L'Ajuntament d'Alaquàs ofereix un servei gratuït de creació de pàgines web per a comerços i locals d'hostaleria del municipi

Més informació

Llistats definitius d'ajudes municipals al comerç local, persones autònomes i microempreses

Llistats definitius d'ajudes municipals al comerç local, persones autònomes i microempreses

L'Ajuntament d'Alaquàs publica els llistats definitius de les ajudes destinades al comerç local, persones autònomes i microempreses per a fer front als efectes originats pel COVID-19

Més informació

Comerciants L'espai dels comerciants

© 2021 - Ajuntament d'Alaquás - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball